19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ว่าฯสงขลา นำลูกเสือจิตอาสาถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 ผู้กำเนิดลูกเสือไทย

สงขลา | ผู้ว่า ฯ สงขลา เปิดพิธีถวายราชสดุดีชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ภายในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีตัวแทนลูกเสือจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และลูกเสือจากต่างประเทศเข้าร่วมในพิธี เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงปกครองบ้านเมืองประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะพระองค์มีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เป็นคติสร้างสำนึกให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “พระมหาธีรราชเจ้า”

 
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2652 รวม 5 วัน ณ บริเวณสระบัวและแหลมสนอ่อน แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 16.30 น.วันนี้ (ที่ 17 มิ.ย.62) ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฯ

You may also like