18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ‘ส.ส.ณัฏฐ์ชนน’ลุยงานเพื่อปชช. เสนอสภาแก้วิกฤตด่านนอก

วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยในที่ประชุมจะมีการเปิดให้ ส.ส.หารือต่อที่ประชุมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.เขต 7 สงขลา พรรคภูมิใจไทย กล่าวอภิปรายในสภา 3 ประเด็น คือ
1. การขอขยายช่องทางจราจร 4 เลน จากสี่แยกพระพุทธ ต.ลำไพล อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย ไปยัง อ.กาบัง จ.ยะลา ซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข 4085 ระยะทาง 50 กิโลเมตร เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ฉะนั้นขอให้กระทรวงคมนาคมที่ดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะแขวงการทางที่ 2 อ.นาหม่อม ให้ดำเนินการบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อไป

2. ถนนทางหลวงหมายเลข 42 เส้นทางบ้านคลองแงะ ไปยัง ต.ลำไพล อ.เทพา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้บรรจุในแผน 5 ปีแล้ว

และ 3. วิกฤตเศรษฐกิจด่านนอก อ.สะเดา ซึ่งถือเป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 5 แสนล้านบาท มีผู้เข้าออกประมาณ 5,000-10,000 คน วันเสาร์-อาทิตย์ 15,000 คน และวันหยุดยาวของประเทศมาเลเซียมีผู้เข้าออกเกือบ 30,000 คน

ปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจของด่านนอก รอรัฐบาลปัจจุบันเข้าไปแก้ไข โดยเฉพาะการเข้าออกด่านนอกในปัจจุบัน ดังนั้นขอให้ท่านประธานนำเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงคมนาคมและท่านนายกรัฐมนตรี

(ชมคลิป)

You may also like