19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นิพนธ์”ยื่นหนังสือลาออกจากนายกอบจ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีรายงานข่าวแจ้งว่า  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา และว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา แก่นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อเวลา ประมาณ 15.30 น. ของวันนี้ โดยการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดเผยว่า ตนเองได้ยื่นหนังสือลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ และอยากจะขอบคุณ เจ้าหน้าที่ บุคลากรอบจ.สงขลาทุกคนที่ให้ความร่วมมือตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ในการช่วยกันพัฒนา พร้อมกับวางระบบต่างๆทำให้สงขลาเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานชั้นแนวหน้าของประเทศ อีกทั้งยังได้รับรางวัลในระดับประเทศอีกมากมาย ซึ่งเกิดมาจากการทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกคน และอยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่อบจ.สงขลา ได้ยึดถือมาตรฐานนี้เอาไว้ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้

ส่วนเรื่องของการสนับสนุนพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายนิพนธ์ กล่าวว่า เนื่องจากพล.ต.ท.สาคร เป็นคนที่มีอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ช่วยเหลือพรรคมานาน และด้วยประสบการณ์ ความสามารถ ตนเองเชื่อว่าสามารถนำพาจังหวัดสงขลาได้ โดยเบื้องต้นตนเองและส.ส.ของพรรคมีข้อสรุปว่าจะสนับสนุนพล.ต.ท.สาคร ลงสมัครนายกอบจ.สงขลา

You may also like