18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | รณรงค์ลดการใข้ถุงพลาสติก​เชิญชวนหันมาใช้ถุงผ้าแทนลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทัพส่วนราชการเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ พร้อมเชิญชวนหันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนองนโยบายจังหวัดในวาระ “สงขลาสวยสะอาด” 

วันนี้ (5 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวันศุกร์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาและนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นำส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 100 คน เดินถือป้ายรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองนโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลาในวาระ “สงขลาสวยสะอาด”

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดกรอบการพัฒนาจังหวัดภายใต้วาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนจำนวน 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่กระบวนการเก็บขนขยะ, 2. คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ, 3. สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้า ปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก, 4. ตลาดสดสะอาด, 5. หาดสมิหลาสวยสะอาด, 6. ถนนเข้าสู่เมืองสวยสะอาดและฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักแก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากและหันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือปิ่นโตใส่สิ่งของแทนเนื่องจากขยะพลาสติกใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
5 ก.ค. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like