18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จนไม่จริง! การคลังเตรียมข้อเสนอยื่นครม.ชุดใหม่ พิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเตรียมข้อเสนอยื่น ครม. พิจารณาหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนให้มีคุณสมบัติ และเพิ่มเงื่อนไขใหม่ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
  3. มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 1 แสนบาท
  4. กรณีเป็นเจ้าของบ้านจะต้องมีขนาดไม่เกิน 25 ตารางวา และคอนโดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  5. มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเองไม่เกิน 1 ไร่
  6. มีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่

ทั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์ที่จะเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่นี่จะปรับเปลี่ยนการพิจารณาแบบรายครอบครัว แทนการพิจารราเป็นรายบุคคล ซึ่งพิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ๆ ว่าจะเข้าเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งการใช้เกณฑ์พิจารณาแบบรายครอบครัวนี้เชื่อว่า จะทำให้สามารถชี้เป้าคนที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เมื่อตรวจสอบดูจากฐานะของครอบครัวพบว่ามีฐานะดี นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ขิดกับข้อมูลในระดับพื้นที่ ก็ได้มีการคัดกรองผู้สมควรที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่ได้รับบัตรแล้วแต่ขาดคุณสมบัตรต้องถูกคัดชื่อออก!!!  และคาดว่าจำนวนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่น่าจะต่ำกว่า 10 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีผู้ได้รับบัตรอยู่ที่ 14.5 ล้านคน

ที่มาข้อมูล: สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

You may also like