19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | “นายกแบน”จับกระแสชิงนายกอบจ. “2รองนายกเขารูปช้าง”แบ่งขั้วชิงกันเอง

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(ส.อบจ.) ซึ่งจะมีขึ้นในปลายปี 2562 นั้น

สถานการณ์การเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นหลายกลุ่ม หลังจากที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกอบจ.สงขลา ได้ลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกิดกระแสความเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มการเมือง อาทิ กลุ่มของ “นายกแบน” นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ขณะนี้กำลังเดินสายเพื่อรับฟังเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

“ผมมีความตั้งใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลา ซึ่งที่ผ่านมากว่า 20 ปี ผมทำการเมืองบนพื้นฐานการรับฟังเสียงจากประชาชนมาตลอด ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันจะต้องสอบถามความเห็นของประชาชนคนสงขลาก่อนว่า เห็นด้วยหรือไม่ เพื่อนำมาประกอบการการตัดสินใจ”

นายกแบน ยืนยันกระแสข่าวและว่าประการสำคัญตนไม่ต้องการขัดแย้งกับใคร ส่วนจะลงในนามพรรคหรืออย่างไรต้องดูก่อน เพราะคนที่ออกมาแสดงตัวขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า ใครจะลงในนามพรรคไหน ฉะนั้น จึงมีเวลาที่จะตัดสินใจว่าจะลงในนามพรรคหรือตั้งทีมอิสระเพื่อลงสมัครนายกอบจ.สงขลาครั้งนี้

ที่สำคัญต้องฟังเสียงประชาชน เช่นเดียวการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างแทนตน ก็ต้องรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนชาวเขารูปช้างว่า จะเลือกใครที่เหมาะสมหากตนเองลงสมัครนายกอบจ.สงขลา ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเขารูปช้าง

มีกระแสข่าวว่า เครือข่ายการเมืองของนายกแบนเตรียมส่ง “นายพิทักษ์ สุวรรณโณ” รองนายกเทศมนตรีเขารูปช้าง ขณะที่กลุ่มการเมืองในเครือข่าย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมส่ง “นายจักรธร สุริแสง”รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างอีกคนหนึ่งลงสมัครด้วย

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1,098 22-28 กรกฎาคม 2562

You may also like