18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ทุกภาคส่วนระดมกำลังดับไฟป่า ควนเนียง

สงขลา – ทุกภาคส่วนระดมกำลังดับไฟป่า กินพื้นที่กว่า 500 ไร่ บริเวณตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 

วันนี้ (6 ส.ค. 62) เจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนได้ระดมกำลังเพื่อวางแผนและเข้าควบคุมเพลิงในจุดที่ยังลุกไหม้ หลังจากที่เมื่อวานนี้เวลา 14:00 นเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 , 6, 8 และ 10 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาโดยกินพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ทำให้สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 100 ครัวเรือนไปยังโรงเรียนปากจ่าวิทยาเป็นการชั่วคราว

โดยนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง กล่าวว่า ในวันนี้ได้ประชุมและวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน โดยได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 ทีม เพื่อกระจายไปใน 3 พื้นที่ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังเกิดการลุกไหม้ของไฟป่า และได้จัดให้มีการรายงานสถานการณ์พร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟสำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟในเบื้องต้นแล้ว

ที่มาภาพข่าว : อมลรดา ชูประสิทธิ์, อรรถพงษ์ บุญชีพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like