18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สลับผู้ว่าฯ4จังหวัดใต้ สงขลาโยก”วีรนันทน์”สลับสตูล”จารุวัฒน์”

รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา ในคำสั่งลำดับที่ 24 มีคำสั่งให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่เพิ่งรับตำแหน่ง พร้อมกันมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคำสั่งลำดับที่ 25 ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ส่วนสาเหตุการโยกย้ายนั้น ยังไม่เป็นทีแน่ชัด

ทั้งนี้ในส่วนของภาคใต้ได้มีการสลับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 4 จังหวัด สตูลสลับสงขลา และ นครศรีธรรมราชสลับพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สลับกับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

You may also like