19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ปิดฉากศึกผ้าใบ​“กีฬาฟื้นฟูผู้ต้องขัง”​ทัณฑสถานฯสงขลา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่นคู่ชิงชนะเลิศ ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลังผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562 รวม 6 เดือน จำนวน 250 ชั่วโมง จำนวน 5 ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และปันจักสีลัต ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน

นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ดำเนินงานตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562​ เพื่อเป็นการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้ความสามารถทางการกีฬาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษออกไปโดยไม่หวนมากระทำผิดซ้ำอีก และการพัฒนาความสามารถด้านการกีฬาของผู้ต้องขังไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างกรมราชทัณฑ์(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา มีการฝึกอบรม 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เซปักตะกร้อมวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และปันจักสีลัต ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน  

หลังจากนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป

You may also like