19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | เอกชนเดินหน้า-รัฐหนุนเต็มที่ “เปิดห้างดิวตี้ฟรี” แห่งแรกในจังหวัดสงขลา หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวด่านนอก

เอกชนหนุนการท่องเที่ยว เปิดห้างดิวตี้ฟรี แห่งแรกในจังหวัดสงขลา รัฐเอื้อหนุนเต็มที่ คาดนักท่องเที่ยวไทยเทศมาเที่ยวมาช้อปที่เมืองด่านนอกไทยจังโหลนขอลุ้นได้โอกาศฟื้นตัว

เมื่อเวลา 11.00 น นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ่จัหวัดสงขลา เดินทางมาประธานพิธีเปิดห้างด่านนอก ดิวตี้ฟรี ซึ่งดำเนินกิจการในนามบริษัท เบตงซิตี้พลาซ่า ดิวตี้ฟรี จำกัด ตั้งอยู่ถนนกาญจนวณิช ต.สำนักขาม บ้านไทยจังโหลน อ.สะเดา สงขลา โดยมีนายไพโรจน์ รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมบริาํทให้การต้อนรับ บรรดาแขกผู้มีเกียรติ ทั้วชาวไทยและชาวมาเลเซีย

นายไพโรจน์ รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการว่า บริษัทด่านนอก ดิวตี้ฟรี ได้รับการสนับสนุนจากกรมศุลกากร ศุลการสะเดา และกรมสรรพสามิต นไมาซึ่งความเจริญในจังหวัดสงขลาในด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย และเกิดการจ้างงานในพื้นที่

ด้านนายวีระนันท์ แเพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการได้กล่าวให้โอวาท วันนี้ว่าเป็นคำตอบให้พวกเรา สร้างสรรค์ให้เมืองด่านนอกมีความเจริญรุ่งเรือง ที่ผ่านมาเมืองจังโหลนมีทั้งรุ่งเรือง ดับแสงและรุ่งเรือง การให้เมืองเจริญต้องทำด้วยมือทำด้วยสมอง อย่าทำด้วยปาก เมืองด่านนอก อยู่ในช่วงขาลง ทุกคนออกมาถอนตัว แสดงความอ่อนแอให้คนข้างนอกเห็น เราต้องช่วยกันลงทุนสร้างสรรค์ สู้วิกฤติให้ได้ เมืองจะโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้ง ขอบคุณร้านด่านนอกดิวตี้ฟรี ที่มาช่วยเติมเต็มในยามตกต่ำ เมืองด่านนอกต้องการนักท่องเที่ยวเมืองต้องเจริญขึ้นแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานห้างด่านนอก ดิวตี้ฟรี บริษัทเบตงซิตี้พลาซ่าา ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน ภายใต้การควบคุมของตามกฏหมายศุลกากร นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซียที่มาซื้อของต้องไปรับสินค้าที่ด่านสะเดา ต้องเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ชาวบ้านต่างวิตกว่าสินค้าที่จำหน่ายอาจมีราคาถูกกว่าท้องตลาด อาาจมีการเล็ดรอดสู่ท้องตลาด โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ห้างดิวตี้ฟรีออกมาชี้แจง เพื่อสร้ามั่นใจให้กับประชาชน

You may also like

You may have missed