18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | สถาปนาครบ70ปี‘วันชาติจีน’ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสร้างอนาคตจีน-ไทย

20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา จัดงาน วันชาติจีนสถาปนาครบ 70 ปี หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมมือ ร่วมสร้างอนาคต จีน-ไทย โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทย-จีน จ.สงขลา นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวต้อนรับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ กล่าวความร่วมมือของ ม.อ.กับ ประเทศจีน ฯพณฯ หลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวผลงานประเทศจีน ท่านผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบ 70 ปี วันชาติจีน โดยใช้ชื่อว่า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมมือ ร่วมสร้างอนาคต จีน-ไทย” “99 ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” และเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง นอกจากนั้น งานที่จัดขึ้นยังเป็นการ สมทบทุนจากผู้บริจาคเพื่อสมทบกองทุนศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด้วย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวว่า วันนี้เราได้มาร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์จีน ที่เคยเป็นมหาอณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของโลกมาแล้วเมื่อประมาณ 3 พันปีโดยประมาณ หลังจากนั้นก็ยิ่งใหญ่มาโดยตลอด และได้รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่นับถอยหลังไป 70 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 ที่ได้มีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น

การจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนในวันนี้ที่ จ.สงขลา ยินดีอย่างมากที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองกับความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินจีน และเป็นการแสดงถึงการร่วมเป็นพันธมิตรกันในหลาย ๆ ด้านของไทย-จีนมาอย่างยาวนาน และในการจัดงานครั้งนี้เพราะเรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยจึงเกิดงานในครั้งนี้ขึ้น และสำคัญวันนี้ มีฯพณฯ หลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย มาร่วมในงานด้วยถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงสำหรับวันนี้

You may also like