19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ปันจักสีลัตโลก”เปิดยิ่งใหญ่! ใช้กีฬากระตุ้นท่องเที่ยว

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในนามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านและคณะนักกีฬาทุกชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการพัฒนากีฬามาอย่างต่อเนื่อง​ มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการใช้กีฬาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา​ เพื่อกระตุ้นรายได้พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด เห็นได้จากมีการจัดการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี​

และเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา​ จังหวัดภูเก็ตยังได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรในฐานะเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 2 ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) (Sports Tourism and Sports Culture) ดังนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชายหาดชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถสูง และสร้างอาชีพทางการกีฬาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดภูเก็ตในอีกทางหนึ่งด้วย

ทางนายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชายหาดชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 กำหนดให้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้ ณ ลานโลมา​ยักษ์​หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬาปันจักสีลัตในประเทศให้ทัด​เทียมนานาประเทศ ทั้งด้านผู้ฝึกสอน นักกีฬาและด้านการบริหารจัด​การกีฬา รวมทั้งส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย​ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมปันจักสีลัตจากต่างประเทศทั่วโลก เป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 309 คน ผู้หญิง 134 คน และผู้ชาย 175 คน


ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชายหาดชิงแชมป์โลก ครั้งที่1 ก่อนอื่นขอชื่นชมสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติโดยมีกีฬาปันจักสีลัตเป็นสื่อ​

ผมทราบว่ากีฬาปันจักสีลัตเปรียบเสมือน สะพานที่เชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆเข้ำด้วยกัน ก่อให้เกิดความ สมัครสมานสามัคคีด้วยบริบทของกีฬาระเบียบกติกาการแข่งขันควบคู่กับการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมกีฬา ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและกัน

การกีฬำนั้นผลการแข่งขันเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญทางการกีฬา คือ กำรปลูกฝังค่านิยมในการเคารพตนเองให้เกียรติผู้อื่น การมีระเบียบวินัย และการเคารพในกฎกติกากระ​ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกท่านจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำอันงดงามจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสัมพันธภาพอันดีงามด้วยกำรมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการแพ้ชนะ และรู้จักการให้อภัย​

ขอขอบคุณ​สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยในการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ อย่าง​ยิ่งเทศบาลเมืองป่าตอง การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ช่วยกันหล่อหลอมและสร้าง​สรรค์กิจกรรมอันทรงเกียรตินี้​ กระผมขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานกับการเข้าร่วมการแข่งขันและการใช้ชีวิตในจังหวัดภูเก็ต และขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

You may also like