18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ยะลา | ปั่นการกุศล โครงการปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลยะลา

“โครงการปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลยะลา” โดยเริ่มปั่นจากจังหวัดหนองคายวันที่ 3 กันยายน 62 โดยสิ้นสุดที่ จังหวัดยะลา วันที่ 6 ตุลาคม 62 ระยะเวลา 34 วัน ผ่านเส้นทาง 29 จังหวัด รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,999 กิโลเมตร

โดยรายได้ทั้งหมดเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น ที่กำลังจะเปิดใช้งาน ประกอบด้วย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น เป็นต้น

หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคเพื่อการกุศลกับโครงการปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลยะลา สามารถ สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มงาน พรส.รพ.ยะลา โทร 086-491-6352 และสามารถติดตามข้อมูลการปั่นการกุศลทางเฟซบุ๊ก นักปั่นปันบุญ https://www.facebook.com/Punpanboon/ หรือ ปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา https://www.facebook.com/ปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา-853198068396284/

 

You may also like