18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ​ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง! “RBF”​โรดโชว์พบนักลงทุนสงขลา

สงขลา​ -​ ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “RBF” เตรียมขาย IPO จํานวน 520 ล้านหุ้น ลุยโรดโชว์พบกองทุน นักลงทุนสถาบัน​ นักลงทุนรายย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10​ ตุลาคม​ 2562​ ที่​ โรงแรมลี​ กา​ร์เดนส์​ พลาซ่า​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา​ บริษัท​ อาร์​ แอนด์​ บี​ ฟู้ด​ ซัพพลาย​ (มหาชน)​ หรือ​ RBF​ นำโดย​ ด​ร.สมชาย​ ​รัตนภูมิภิญโญ​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​ บริษัท​ อาร์​ แอนด์​ บี​ ฟู้ด​ ซัพพลาย​ (มหาชน)​ พร้อมด้วย​ นายสมภพ​ ศักดิ์พันธ์​พนม​ ประธานกรรมการ​ บริษัท​ แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์​ จำกัด​ หรือ​ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน, นายสมศักดิ์​ ศิริชัยนฤมิตร​ ประธานเจ้าหน้าที่​บริหาร​ บริษัท​ แอสเซท​ โปรแมเนจเมนท์​ จำกัด​ ในฐานะที่ปรึกษา​ทางการเงิน, นายสมภพ​ กีรสุนทรพงษ์​ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์​ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด​ (มหาชน) หรือ​ FINANSAI, นางสาวกัญญารัตน์​ ประพิณวณิชย์​ รองกรรมการผู้จัดการ​บริษัทหลักทรัพย์​ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด​ (มหาชน), นางสาวสมลักษณ์​ เธียรพจน์​ ผู้​ช่วยกรรมการผู้จัดการ​ บริษัทหลักทรัพย์​ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด​ (มหาชน), พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ บริษัท อาร์​ แอนด์​ บี ฟู้ด ซัพพลาย​ จำกัด​ (มหาชน) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำเสนอรายละเอียด​หลักทรัพย์​แก่นักลงทุน


นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน ทั่วไป(ไอพีโอ) ของ RBF ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


และจากนี้ไปทางบริษัทเตรียมเดินหน้านําเสนอข้อมูล(โรดโชว์) ให้กับกองทุน นักลงทุนสถาบัน ทั้ง ในและต่างประเทศ รวมถึงเดินทางไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปภายในประเทศอีก จํานวน 15 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต นครปฐม ราชบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร
“ธุรกิจของ​ RBF มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในอนาคต เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมมากกว่า 80% ของรายได้รวม ดังนั้นการเดินทางไปโรดโชว์ ให้กับกองทุน นักลงทุนสถาบัน รวมถึงนักลงทุนรายย่อยทั้งในและต่างประเทศ ก็เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจ ธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าจะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างแน่นอน” นายสมภพกล่าว


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กล่าวว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท (มูลค่าที่ ตราไว้ 1.00 บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,000 ล้านหุ้น ซึ่งชําระทุนจดทะเบียนแล้ว 1,480 ล้านหุ้น และอีกจํานวน 520 ล้านหุ้น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) คิดเป็นสัดส่วน 26% ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด ทั้งนี้ RBF เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เป็น แกนนําในการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ RBF ในครั้งนี้
ด้าน​ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร(Food Ingreadients) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก รวมถึงผลิตตามคําสั่งซื้อ (Made to order)


ทั้งนี้ บริษัทแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และสีผสมอาหาร กลุ่มแป้งและซอส กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจําหน่าย ปัจจุบันบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายทั่วโลก อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน รวมไปถึงออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมันและสหรัฐอเมริกา
“บริษัทเป็นบริษัทของคนไทย 100% และดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี บริษัทมีจุดแข็งใน เรื่องทีมวิจัยและพัฒนา (R&D)ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอาหาร รวมถึงการ สังเคราะห์วัสดุแต่งกลิ่นและรสชาติ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างและ หลากหลายในแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น จึงทําให้บริษัทมีลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก” ดร. สมชาย กล่าว

You may also like