18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี พร้อมนายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน ติดตามความคืบหน้า “โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี” เร่งสร้างความเข้าใจ-สานผลประโยชน์ชาวบ้าน หลังเกิดการร้องเรียน

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี และนายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี ลงเรือติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี สร้างความเข้าใจ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่รอบอ่าว หลังมีการร้องเรียน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ลงเรือติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี สร้างความเข้าใจ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่รอบอ่าว หลังมีการร้องเรียน

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านปัตตานี นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี กลุ่มประมงพื้นบ้านปัตตานี ผู้รับจ้าง และสื่อมวลชน ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 191 เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ทั้งติดตามการปฏิบัติงาน การขุดลอกอ่าวปัตตานีเพื่อฟื้นฟูอ่าวปัตตานี และเพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังมีการร้องเรียนว่าการขุดลอกอ่าวบริเวณหน้าอ่าวและรอบอ่าวปัตตานีส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี และทรัพยากรทางทะเลเกิดความเสียหายในวงกว้าง

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี เผยว่า ดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับชาวประมงพื้นบ้าน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ในส่วนที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการเข้า-ออกเรือ และในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำที่จะทำให้เกิดเพิ่มมากขึ้น เพราะชาวบ้านเองได้ประสบปัญหาในเรื่องของล่องน้ำที่ตื้นเขินมานานมาก ทั้งนี้ ในเรื่องของการทำงานของโครงการที่จัดขึ้น ก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณรอบอ่าว ซึ่งหากเกิดผลกระทบทางหน่วยงานก็จะหาทางพยายามแก้ไขร่วมกัน ระหว่างกรมเจ้าท่า และกลุ่มชาวบ้าน เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านในระแวกนี้ทำอาชีพประมงเป็นหลัก โดยการแก้ไขปัญหาของโครงการที่จัดขึ้นได้ตอบโจทย์กับคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างมาก เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จต้องเกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นธรรมของทุก ๆ ฝ่ายร่วมกัน

นายอูเซ็ง เบญนูรุดดีน กำนันตำบลบาราโฮม ตัวแทนของชุมชน กล่าวว่า จากการสอบถามความคืบหน้าในตอนนี้ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อก่อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบอ่าวมีประมาณ 2 แสนกว่าคน ทั้งในอำเภอเมือง และอำเภอยะหริ่ง ได้ประสบปัญหาน้ำเสีย และวันนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกรมเจ้าท่า รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีกว่า 10 ตำบล และมีความเห็นด้วยในการขุดลอกครั้งนี้ ทั้งยังเป็นบุญมหาศาลของชาวรอบอ่าวปัตตานี เพราะหลังจากนี้ทรัพยากรสัตว์น้ำหลาย ๆ ชนิดจะมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และในอนาคตทางชุมชนก็หวังว่า เมื่อการขุดลอกเสร็จชาวบ้านจะมีรายได้โดยเฉพาะกลุ่มประมงที่อยู่บริเวณรอบอ่าว และจะเกิดการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีอีกด้วย

นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 กล่าวว่า ความเป็นมาของโครงการขุดลอกนี้ สืบเนื่องมาจากความต้องการของพื้นที่บริเวณนั้นและชาวบ้านประชาชน ซึ่งในอ่าวปัตตานีเกิดการตื้นเขินมานานมาก โดยไม่ได้รับการขุดลอกอ่าว เพราะฉนั้นทำให้มีสภาพตื้นเขินและสภาพแวดล้อมที่เกิดการเสื่อมโทรม ทางกรมเจ้าท่าได้รับโครงการนี้มาจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เนื่องจากเป็นภารกิจโดยตรง เพื่อนำมาวางแผนและออกแบบในการขุดลอกในบริเวณล่องน้ำทั้งหมดของรอบอ่าว ทางกรมเจ้าท่าจึงได้มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : บดินทร์ เบญจสมัย
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

You may also like

You may have missed