19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รมว.ยุติธรรม”สมศักดิ์”ลงพื้นที่หาดใหญ่”ตรวจสถานบันเทิง”ยัน!ไม่ได้มุ่งทำลายธุรกิจ-หวังสร้างความเข้าใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ตรวจสถานบันเทิง ยืนยันไม่ได้มุ่งทำลายธุรกิจ แค่ทำความเข้าใจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสถานบริการต่างๆ ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนและลูกหลานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติด ที่วันนี้ผู้ต้องขังกว่าร้อยละ 80 เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมยืนยัน ไม่ได้มุ่งหวังทำลาย หรือมาจับกุม แต่มาเพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กและเยาวชนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งทุกกระทรวงก็ต้องร่วมกันช่วยแก้ไข รวมถึงต้องช่วยกันสร้างกำแพงป้องกัน ดังนั้นหากสถานบันเทิงต่างๆ ให้ความร่วมมือในการป้องกัน ด้วยการให้บริการกับผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ ไม่เปิดเกินเที่ยงคืน ไม่ให้นำยาเสพติดเข้าร้าน และไม่ยอมให้มีการค้ามนุษย์ โดยอยากให้ที่หาดใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นช่วยกัน เพื่ออนาคตของลูกหลาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า “ขณะนี้นิติวิทยาศาสตร์สามารถตรวจเส้นผมผู้เสพยาเสพติดได้ผลย้อนหลังถึง 6 เดือน ซึ่งภาครัฐมีระบบการตรวจสอบที่ละเอียดและทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนละเลิก และห่างไกลจากผู้เสพยาด้วย พร้อมขอความร่วมมือหากมีเบาะแสขอให้แจ้งสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตำรวจ ที่บูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้ทั่วประเทศ โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก จะไม่ทำให้ธุรกิจการค้าเสียหาย”

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

You may also like

You may have missed