19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ว่าฯ “จารุวัฒน์” นำทัพจิตอาสากว่า 1,200 คน พัฒนาศาสนสถาน “วัดในวัง-นาทวี” ถวายเป็นพระราชกุศล

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา กว่า 1,200 คน ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดในวัง อำเภอนาทวี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วานนี้ (18 ต.ค. 62) ที่บริเวณวัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 500 คน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ การตัดแต่งต้นไม้ ทาสีกำแพงวัดและทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แสดงให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ทรงยกเลิกกฎหมายที่ให้สิทธิบิดา มารดาและสามีในการขายบุตรและภรรยา ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนาที่มีความเคร่งครัด ในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนด้านพระพุทธศาสนา เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมืองและศาสนา ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยพระองค์เอง พระองค์เป็นดาราศาสตร์ไทยที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 พระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวิทยาศาสตร์นี้ ทรงได้รับการยกย่องเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 และรัฐบาลได้อนุมัติให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระองค์ทรงเปิดความสัมพันธ์ กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศ ถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย ผ่อนสั้น ผ่อนยาวมาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้ จนถึงทุกวันนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำประชาชนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นจึงกล่าวคำถวายสดุดี และนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง และร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบวัดวังใน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

You may also like