19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | เตรียมจัดงานทอดกฐินสามัคคี “วัดเปรมศรัทธา” ตำบลชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานทอดกฐินสามัคคี “วัดเปรมศรัทธา” ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต พร้อมเป็นการสืบสานการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

ช่วงบ่ายวันนี้ (21 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลาง ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมอนุโมทนาทอดกฐินสามัคคีวัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา และนำส่งเงินร่วมทำบุญให้กับจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้กรุณาส่งเสริมทะนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการดำริจัดสร้าง และอุปถัมภ์ “วัดเปรมศรัทธา” จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกาวัดเปรมศรัทธา และผู้มีจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเปรมศรัทธา ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต พร้อมเป็นการสืบสานการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับ “ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน” ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลกว่า 2,500 ปี เมื่อครั้งที่พระภิกษุออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้จีวรเปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาด พระบรมศาสดา จึงได้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดผ้าพระกฐินจึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นสืบมาถึงปัจจุบัน และมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงกลางเดือน 12 เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

You may also like