18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทอดกฐินสามัคคี “วัดเปรมศรัทธา” สืบสานพระพุทธศาสนา ตามปณิธาน “ป๋าเปรม”  4 พ.ย. 62

ทอดกฐินสามัคคี “วัดเปรมศรัทธา” สืบสานพระพุทธศาสนา ตามปณิธาน “ป๋าเปรม” 

จังหวัดสงขลา จัดงานทอดกฐินสามัคคี “วัดเปรมศรัทธา” ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต พร้อมเป็นการสืบสานการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลาได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมอนุโมทนาทอดกฐินสามัคคีวัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา และนำส่งเงินร่วมทำบุญให้กับจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562”

ทั้งนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้กรุณาส่งเสริมทะนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการดำริจัดสร้าง และอุปถัมภ์ “วัดเปรมศรัทธา” จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกาวัดเปรมศรัทธา และผู้มีจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเปรมศรัทธา ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต พร้อมเป็นการสืบสานการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับ “ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน” ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลกว่า 2,500 ปี เมื่อครั้งที่พระภิกษุออกเดินทางไกลเพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้จีวรเปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาด พระบรมศาสดาจึงได้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน จึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้น สืบมาถึงปัจจุบัน และมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงกลางเดือน 12 เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

You may also like