19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ศูนย์บริการวิชาการ”ม.อ.จับมือวิศวะฯ ศึกษาวิจัย“บริหารจัดการปากร่องน้ำ”พังงา

สงขลา – ศูนย์บริการวิชาการ จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แถลงข่าวโครงการทำการศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา เสนอแนวทางบริหารจัดการชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม มุ่งฟื้นฟูบ้านน้ำเค็มควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากร

25 ต.ค. 62 ที่ห้องประชุม 215 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.พยอม รัตนมณี หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการทำการศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับ “ชุมชนบ้านน้ำเค็ม” ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบด้วย ประชากร 2,202 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำการประมงเป็นหลัก โดยใช้ร่องน้ำคลองตะกั่วป่า เป็นเส้นทางสัญจร และที่จอดเรือประมง ในปี พ.ศ.2547 ได้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิในฝั่งทะเลอันดามัน ภัยพิบัติในครั้งนี้นอกจากจะก่อให้เกิดควมเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องบ้านน้ำเค็มแล้ว คลื่นยักษ์ยังทำลายปากร่องน้ำ อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทำมาหากินของชาวบ้านอีกด้วย

โดยคลื่นยักษ์ได้หอบสันดอนทรายเข้ามาในปากร่องน้ำ ทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน และเมื่อสันทราย ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวกันคลื่นที่เป็นแนวธรรมชาติได้ถูกทำลายไป ทำให้คลื่นลมสามารถทะลวงเข้ามาด้านในปากร่องน้ำ คลื่นก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่าเทียบเรือ ทรัพย์สิน ชุมชน และป่าชายเลน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมคลองตะกั่วป่า อีกด้วย

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และยังขยายผลกระทบออกไปเป็นวงกว้าง คลอบคลุมผ่านตำบลเกาะคอเขา จนกระทั่งปัจจุบัน ตะกอนได้ทับถมปากร่องน้ำขึ้นเป็นกองสูง โผล่ขึ้นเหนือน้ำ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสัญจรทางน้ำ ตะกอนบางส่วนได้ปิดทับหน้าท่า และท่าเทียบเรือ จนไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ตะกอนยังทำให้เรือประมงพาณิชย์เกยตื้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาชีพชุมชน

นอกจากนั้น ในช่วงหน้ามรสุม คลื่นจะกระโจมเข้าด้านในคลองตะกั่วป่า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือประมงที่จอดหลบอยู่ด้านในด้วย สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน และทำให้ป่าชายเลนบริเวณริมคลองตะกั่วป่าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งต่อวิถีชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม โดยการสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการร่องน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านน้ำเค็มต่อไป

ที่มาภาพ ข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

You may also like