19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เปิดหลักสูตรระดับสูงผู้บริหารรุ่น3 สมาพันธ์ฯเพิ่มทักษะSMEs-เปิดรับสมาชิกใหม่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงสมาพันธ์เอสเอมอีไทย” รุ่น 3 เพิ่มพูนทักษะผู้บริหารงานเชื่อมโยง SMEs “ประธานฟุก” ชวนสมัครสมาชิกทั่วไป-วิสามัญ โอกาสรับสิทธิประโยชน์มากมายก่อนใคร-พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงสมาพันธ์เอสเอมอีไทย” รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีในทุกจังหวัดและทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้มีทักษะในการบริหารงานเชื่อมโยง SMEs ได้อย่างมีศักยภาพที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกรุงเทพฯ

“ประธานฟุก” นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และภาคใต้ เผยว่า ในงานนี้นอกจากเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มพูนศักยภาพผ้บูริหารสมาพันธ์ฯ แล้ว สิ่งสำคัญ คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีในจังหวัดต่าง ๆ เข้ากับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ถือเป็นการทำงานเชิงรุกของสมาพันธ์ฯ

“ประธานฟุก” นายพิชัย จงไพรัตน์

ในปีนี้พิเศษกว่าปีอื่น ๆ คือ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงของการฟัง Dinner Talk โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับรัฐมนตรีถึง 2 ท่าน ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาร่วมเสวนาในดินเนอร์ทอล์คผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจในการเชื่อมโยงที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้ทeงานเพื่อ SMEs และสนใจในเรื่องการฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรัฐบาล ควรที่จะสมัครเข้าไปรับฟังดินเนอร์ทอล์คในครั้งนี้

“สมาพันธ์ฯ ยังได้เปิดรับสมัครสมาชิกของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แบ่งเป็นสมาชิกทั่วไป และสมาชิกวิสามัญ”

สมาชิกทั่วไป สมัครฟรี สามารถรู้โครงการช่วยเหลือ SMEs ก่อนใคร รวมทั้งช่องทาง Fast Track สิทธิประโยชน์มากมาย และเพิ่มองค์ความรู้ พัฒนา เติบโตไปด้วยกัน ที่สำคัญมีเครือข่ายธุรกิจให้อะไรได้มากกว่าที่คิดด้านสมาชิกวิสามัญ และร่วมเป็นกรรมการสมาพันธ์ฯ มีค่าสมัครสมาชิก 500 บาทต่อปี และรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อบรมสัมมนาราคาพิเศษ ซึ่งสามารถขึ้น Banner ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการบนเว็บไซต์สมาพันธ์ฯ

และรับสิทธิคัดเลือกสินค้า บริการ ออกรายการ Voice SME พร้อมลุ้นรางวัลทุกเดือนจนถึงสิ้นปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการในสงขลาและใกล้เคียงสามารถเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ สงขลาง่าย ๆ โดย สแกนคิวอาร์โค้ด (ดังรูป)

“ผมมองว่าหากเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจในกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ ให้สมัครเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์ฯ และหากเข้าร่วมอบรมจะเห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนสมาพันธ์ฯ ทั่วประเทศและยังได้รับความรู้อีกมากมาย”

ผู้ประกอบการท่านใดมีจิตอาสา เห็นว่าสมาพันธ์ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และมีเวลาเข้ามาช่วยกันพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ SMEsสามารถติดต่อพูดคุยกับตนได้ เพื่อร่วมกันพัฒนา SMEs

You may also like