19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรมพร้อมร่วมวิ่งในงานไปรษณีย์เพิ่มสุข @เกาะยอ มินิมาราธอน

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรมพร้อมร่วมวิ่งในงานไปรษณีย์เพิ่มสุข@เกาะยอ มินิมาราธอน

วันนี้27ตุลาคม2562 ที่วัดแหลมพ้อ อ.เมืองสงขลานายอำพลพงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางฉลวย พงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมวิ่งในงานไปรษณีย์เพิ่มสุข@เกาะยอ มินิมาราธอน โดยมี คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้บริหารไปรษณีย์ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัยแม้แต่คนพิการ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ไปรษณีย์เพิ่มสุข@เกาะยอ มินิมาราธอน
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ การดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของไปรษณีย์ไทย ในโครงการ “ไปรษณีย..์ไทยเพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยใช้ความเชียวชาญของคนไปรษณีย์ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนชุมชน ในท้องถิ่น เพื่อร่วมผลักดันไปสู่เป้าหมาย สำคัญของโครงการ คือการสนับสนุน เศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเข้มแข็ง สร้างความกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของชุมชน ซึ่งวันนี้ไปรษณีย์ไทยได้เข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทยเข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนา ธุรกิจชุมชน ของพี่น้องชาวเกาะยอ ตั้งแต่ปี 2560 ให้เกิดการรวมกลุ่มการทอผ้าเกาะยอต้นแบบ กลุ่มที่มีลายผ้า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนา บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ ยอ ทอ มือ ให้ความรู้ด้านการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์. เปิดช่องทาง การจำหน่าย ผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ และ website Thailand Postmard. เพื่อสร้างรายได้ ให้คนในชุมชนมากขึ้น

รวมทั้งไปรษณีย์ไทยยังสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา. โดยพัฒนาจุด Landmark และเส้นทางการท่องเที่ยว. ดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน ให้มาเที่ยวเกาะยอเพิ่มมากขึ้น  การจัดกิจกรรม “ไปรษณีย์สร้างสุข@ มินิมาราธอน” ครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยร่วมกับจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาคี ได้แก่บริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลสงขลา. สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาอบจ สงขลา. อบต.เกาะยอ วัดเกาะยอ สอดรับ กับยุทธศาสตร์จังหวัด. ในวาระเมืองกีฬา และสงขลาสะอาด ปลอดภัย ซึ่งมีผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท. คือ. มินิมาราธอน 11 กิโลเมตร ฟันรัน 5 กิโลเมตร วิ่งในเส้นทางผ่านชุมชนเกาะยอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของเกาะยอไปพร้อมกัน.

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ประชา โชคผ่อง/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like