21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เตรียมถุงผ้าให้พร้อม! ห้างร้านทั่วไทย งดแจกถุงพลาสติก ดีเดย์ 1ม.ค.63

สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จากการขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติก รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดให้จัดการขยะพลาสติก

โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ 46 เครือข่าย อาทิ ห้างในเครือเซนทรัล, แม็คโคร, โลตัส, บิ้กซี, 7-11 เป็นต้น ร่วมกันไม่แจกถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้า จากนั้นจะขับเคลื่อนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจะดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมายโดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) “นับถอยหลัง เตรียมถุงผ้าให้พร้อม งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป” เพื่อเป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

You may also like