19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

โครงการ”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” โรงพยาบาลยะลา บริการตรวจสุขภาพ พร้อมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โรงพยาบาลยะลา จัดโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” พร้อมรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันนี้ (5 พ.ย. 62) โรงพยาบาลยะลา ได้จัดโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” พร้อมรับบริจาคโลหิต ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความสนใจจากประชาชน หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเข้าร่วมในพิธี

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจในโครงการฯ โดยภายในมีการจัดกิจกรรมอยู่ 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การให้บริการ 5 ด้าน คือ 1.บริการการแพทย์ทั่วไป 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และ5.บริการแพทย์แผนไทย

ที่มาข้อมูล/ภาพ: สวท.ยะลา

You may also like

You may have missed