19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“บาติกมิกสี” ฝีมือกลุ่มสตรีบาติกบ้านพรุจูด บ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

“บาติกมิกสี”  ฝีมือกลุ่มสตรีบาติกบ้านพรุจูด บ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

หลาย ๆ คนคงรู้จักผ้าบาติกกันอยู่แล้ว “บาติกมิกสี”  ฝีมือกลุ่มสตรีบาติกบ้านพรุจูด บ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง  เป็นสถานที่ทำผ้าบาติกอีกที่   อยากให้ทุกคนได้รู้จัก  ความพิเศษของที่นี่คือนักท่องเที่ยวสามารถออกแบบรูป วาดกับเทียนได้ด้วยตนเอง ลงสีเอง ผสมสีเองตามความชอบของตนเอง ถือเป็นงานประดิษฐ์ของเรา ที่สามารถใช้งานได้จริง ได้ทั้งในรูปแบบผ้านุ่ง ผ้าเช็ดหน้า หรือเสื้อยืด

นำขั้นตอนการทำมาฝากกัน

ร่างภาพให้ชัดเจนรอลงเทียน (1)

การต้มเทียนให้ร้อน เพื่อใช้ในการวาด (2)

หลังลงสีเสร็จ รอให้แห้งเพื่อนำไปซักให้เทียนหลุด เราก็จะได้ผ้าเช็ดหน้าสวยๆ มาใช้งาน (3)

 

You may also like