18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมพระสังฆาธิการ-เสนอแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงพุทธศาสนาพื้นที่ จชต.

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมพระสังฆาธิการ-เสนอแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงพุทธศาสนาพื้นที่ จชต.

วานนี้ (7 พ.ย.62) เวลา 09.00-14.00 น. พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและพันเอกพฤฒิพงศ์ ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ และกลุ่มชาวพุทธต่าง ๆ ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ในช่วงเช้า ณ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมเสนอแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงพระพุทธศาสนาต่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบกำกับงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับฟังข้อคิดเห็นในช่วงบ่าย

ที่ประชุมได้เสนอเรื่องสำคัญคือ “ให้จัดตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งฝ่ายสงฆ์ ส่วนราชการและชาวพุทธ เพื่อให้รมต.ฯได้พิจารณาผลักดันต่อไป ซึ่งมีพระสังฆาธิการระดับตำบลจนถึงระดับจังหวัดรวมทั้งชาวพุทธในจชต.เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งการเข้าร่วมประชุมนี้เป็นการขับเคลื่อนตามแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในความรับผิดชอบและจะได้ติดตามขับเคลื่อนต่อไป

You may also like

You may have missed