21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ศึกษาธิการจ.สงขลา รุดลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ หลังชาวบ้านร้อง ผอ.พฤติกรรมไม่เหมาะสม

เมื่อวานนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 หลังจากชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนจากบ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลาเดินทางมายังสำนักงานศึกษาธิการ จ.สงขลา เพื่อยื่นหนังสือแก่นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เพื่อให้พิจารณาการปฎิบัติหน้าที่ของ นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ โดยมีนายภิญโญ รับหนังสือร้องเรียนพร้อมกับเข้าร่วมประชุมหารือกับตัวแทนชาวบ้านและผู้ปกครอง

คลิกอ่านข่าว ชาวบ้านร้องปลด ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ พฤติกรรมไม่เหมาะสม-ไม่มีวุฒิภาวะ

หลังจากนั้น นายภิญโญ รุดลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ รับฟังข้อมูลจากครู นักเรียน บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยตนเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลช่วยกันวางแผนแก้ปัญหาต่อไป พร้อมเผยว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้ ผอ.หยุดปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ 18 พ.ย.นี้ จนกว่าจะมีการดำเนินตามกระบวนการเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้

ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับ ผอ.เจริญชัย มานะพัฒนพงศ์ ในเบื้องต้นแล้ว ผอ.ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้รับฟังเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารงานภายในที่กำลังดำเนินการให้เป็นระบบ ซึ่งข้อมูลบางอย่างประชาชนยังไม่รับรู้ ฉะนั้นจะต้องมีการชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านรับทราบ ตนเชื่อว่าความคิดของประชาชนที่ร้องเรียนจะคลี่คลายลง

You may also like