21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.สตูล เตรียมพร้อมความปลอดภัยทางน้ำ รับมือหากเกิดอุบัติภัยทางทะเล ช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

จ.สตูล เตรียมพร้อมความปลอดภัยทางน้ำ รับมือหากเกิดอุบัติภัยทางทะเล ช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

วันนี้ (15 พ.ย. 62) ที่ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล , นายอำเภอละงู , ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครกู้ชีพกูภัยในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรม

นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า “การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เนื่องจากจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและธรรมชาติหลายแห่ง โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดมากมาย โดยเฉพาะช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงพฤษภาคมของทุกปี”

ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติภัยทางทะเล อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย

ในโอกาสนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วยมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการรับมือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยตลอดการตรวจเยี่ยมและจัดกิจกรรมมีเรือตรวจการ และเรือปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจลาดตะเวนตลอดน่านน้ำ ท่าเทียบเรือปากบาราด้วย

ที่มา : สวท.สตูล

You may also like