18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

แม่ทัพภาค4 พบเครือข่ายไทย-พุทธชายแดนใต้ ย้ำทวงคืนความยุติธรรมแก่ผู้เสียชีวิต

วันนี้ 20 พ.ย. 2562. ที่ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเครือข่ายประชาชนชาวไทย-พุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความห่วงใย สร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่ประชาชนเครือข่ายไทย-พุทธ ตลอดจนมอบนโยบายแก่กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาไทย-พุทธ ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอสงขลา โดยมีประชาชนเครือข่าย ไทย-พุทธ เข้าร่วมกว่า 500 คน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อต้องการพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจในดูแลควบคุมพื้นที่ เพราะทุกคนคือตัวแทนที่จะช่วยการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สถิติคดีต่างๆ ลงไปมาก วันนี้ตั้งใจมาคุยกับพี่น้องเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกคน และขอยืนยันกับทุกคนให้มั่นใจ

นอกจากนี้ อยากให้ทุกคนได้เสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันผ่าน สภาสันติสุขตำบลทั้ง 290 ตำบล เพราะการแก้ปัญหาจะเกิดผลสูงสุดได้เราต้องจับมือแก้ไขไปด้วยกัน

สำหรับการปรับแผนดูแลความปลอดภัยพื้นที่ ได้จัดชุดจรยุทธ์เข้าดูแลยังหมู่บ้าน ชุมชน และเสริมกำลังทางอากาศ เข้าพื้นที่เมื่อมีเหตุ พร้อมเสริมชุดจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว กว่า 700 ชุด เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอยากฝากให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยระมัดระวังตนเอง หากต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูแล เพราะพื้นที่กว้างเจ้าหน้าที่อาจเข้าไม่ทั่วถึง ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เป็นเครือข่ายตาสับปะรดสอดส่องเฝ้าระวังแจ้งเหตุอีกทางหนึ่ง ขอให้พี่น้องทุกคนได้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และเข้าใจ

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่หวังจะใช้สถานการณ์นี้ปลุกระดมให้เกิดความหวาดกลัวและ สร้างแตกแยก ขอให้มั่นใจผมจะทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตทุกคน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุทำร้ายประชาชนอย่างเต็มที่ นี่คือหน้าที่ที่ต้องทำ” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่ตัวแทนประชาชนเครือข่ายไทย-พุทธ ได้ชื่นชมการปรับแผนดูแลรักษาความปลอดภัย ของแม่ทัพภาคที่ 4 และได้เสนอแนวทางการดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมฝากให้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ช่วยดูแลปกป้องพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

You may also like