21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทีมนักกีฬา ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง เป็นตัวแทนเขตภาคใต้ 7 ประเภทกีฬา ตีตั๋วแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ทีมนักกีฬา ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง เป็นตัวแทนเขตภาคใต้ 7 ประเภทกีฬา

ตีตั๋วแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ดังนี้

1.กีฬาฟุตบอล 2.กีฬาฟุตซอล 3.กีฬบาสเกตบอล ชาย/หญิง 4.กีฬาวอลเลย์บอล ชาย/หญิง 5.กีฬาเซปัคตะกร้อ ชาย/หญิง 6.กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง 7.กีฬาเปตอง การแข่งขันรอบคัดเลือกเขตภาคใต้ เพื่อจะหาตัวแทนแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนเขตภาคใต้เข้าไปทำการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม “THE SUN GAMES 2020” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง 7 ชนิดกีฬาในรอบคัดเลือกเขตภาคใต้ จำนวน 119 คนและผู้ควบคุมแต่ละชนิดกีฬา จำนวน 24 คน ผลการแข่งขันปรากฎว่าทุกชนิดกีฬาได้รับชัยชนะและผ่านเข้ารอบคัดเลือกเขตภาตใต้ได้เป็นตัวแทนเขตภาคใต้ ทั้ง 7 ชนิดกีฬา นักกีฬา 119 คน ผู้ควบคุม 24 คน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาทุกชนิดกีฬา และขอแสดงความยินดี กับความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

You may also like

You may have missed