19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทุกหน้าที่มีคุณค่าในตัวมันเองเสมอ ต่อการขับเคลื่อนองค์กร!!

ทุกหน้าที่มีคุณค่าในตัวมันเองเสมอ
ต่อการขับเคลื่อนองค์กร!!

จิรวดี วังช่วย ผู้จัดการงานปฏิบัติการ บ.บสย.เบื้องหลังพลังเล็ก ๆ สู่ผลพวงการขับเคลื่อนองค์กรที่ยิ่งใหญ่
“ทุก ๆ หน้าที่ล้วนมีความสำคัญ ทัศนคติการทำงานของจิเอง 12 ปีกับการมีส่วนเป็นพลังขับเคลื่อน กิจกรรมของ บสย.ที่มีพันธกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม จิมองว่าถึงแม้ว่าเราจะทำงานอยู่ในระดับไหนก็ตามขององค์กร ทุก ๆ หน้าที่ต่างล้วนมีคุณค่าในตัวมันเองเสมอ ทุกฟันเฟืองมีความสำคัญเสมอกัน ต่อความสำเร็จขององค์กร เราทุกคนมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า เราจึงต้องทำทุกอย่างให้เต็มศักยภาพที่สุดเพื่อให้เกิดผลดีต่อตัวเราและองค์กรที่เป็นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเราด้วย และสำคัญที่สุด ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดซึ่งความเป็น “ทีม” ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อความสำเร็จองค์กร”

นางสาวจิรวดี วังช่วย หรือ พี่จิ ผู้จัดการงานปฏิบัติการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
พี่จิ เล่าว่า “12 ปีกับการทำงานร่วมขับเคลื่อนไปกับ บสย.จนได้ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลให้บริการ และบริหารงานต่าง ๆ ให้คำปรึกษากับกับลูกค้า และผู้ประกอบการ ตรงส่วนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่หน้าที่อย่างเดียว แต่ในหน้าที่ของเรา เรามีส่วนที่จะช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าในหน้าที่ที่เป็นอยู่ โดยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจกับผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือเข้ามาเป็นลูกค้าของเรา ซึ่งจิคิดว่าจิโชคดีที่ได้ทำตรงนี้ สำหรับจิ จะดูแลในส่วนของ 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นครศรี ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยเข้าไปชี้แจงโครงการต่าง ๆ ที่เรามีเพื่อลูกค้าของเรา นอกจากนั้นจะดูแลในส่วนของ คลินิกหมอหนี้ซึ่งเรามีการจัดขึ้นในหลากหลายพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าให้มากที่สุด ตรงส่วนนี้ จิก็อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการ และมอบหมายงานหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับทีมงานในการจัดทุกครั้ง เพื่อพบปะลูกค้าในแต่ละครั้งโดยเราจะแบ่งหน้าที่กัน จิยึดหลักว่าความสำเร็จจะออกมาได้ในแต่ละครั้งนั้น นอกจากเรื่องทีมที่สำคัญแล้ว เรื่องของการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้งานออกมาประสบความสำเร็จทุกครั้ง


นอกจากนั้นในส่วนของการจัดงานของ บสย. ที่เราได้การตอบรับอย่างดีทุกครั้งจากการจัดงาน “จิยึดหลักว่า เราจะต้องทำงาน ช่วยผู้ประกอบการด้วยใจจริง ช่วยหาทางออกจนถึงที่สุด” บางครั้งความไม่พร้อมของลูกค้าไม่ใช่ปัญหา เราอาจจะช่วยให้ลูกค้าได้กลับไปเตรียมตัวให้เกิดความพร้อมมากขึ้นแล้วกลับมาหาเราอีกครั้ง นั่นหมายความว่าเราต้องตั้งใจจริง และในส่วนของการจัดงาน ยอดผู้ประกอบการ และผู้ที่มาร่วมงานของเราเข้าเป้าทุกครั้ง เราใช้หลักการว่า เรามีการวางแผน โดยการโทรหาลูกค้าทีละราย อธิบายรายละเอียดด้วยความใส่ใจทุกราย ถามถึงความสะดวกของลูกค้า ลูกค้าสะดวกช่องทางไหนเราจะให้บริการทุกช่องทาง แต่สิ่งที่เราเน้นคือการโทรหาลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าทุกรายก่อนการจัดงานทุกครั้ง นอกจากนั้นเราจะมีการใช้การสื่อสารแบบออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าทุก ๆ ช่องทางเพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ และในการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานที่เราจัด อันนี้มีความสำคัญมากในการจัดงาน

จิและทีมงานก็จะช่วยกันเต็มกำลังตรงส่วนนี้ งานที่ออกมาโครงการต่าง ๆ รวมถึงการออกบูธเราจึงประสบความสำเร็จอย่างมาก และเป็นที่ประทับใจของลูกค้าตลอดมา ในส่วนของงานสังคม จิเองก็มีส่วนเป็นกำลังสำคัญ ทำหน้าที่ในการเสาะหาสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ล่าสุดจิได้เสนอในส่วนของ การจัดกิจกรรม โดยในส่วนของ บสย.เข้าไปจัดกิจกรรม CSR มอบชุดกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรา ตอบแทนสังคมกันอยู่บ่อยครั้ง”

You may also like