18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ชาวบ้านสุดทน!! กลิ่นเหม็นจากโรงงาน นานแรมปี

  ชาวบ้านเขารูปช้างสุดทนกลิ่นเหม็นจากโรงงานมานานแรมปี ขณะที่ผู้ประกอบการปิดประตูโรงงานหนีเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าตรวจสอบ ก่อนที่จะมีมติในที่ประชุมให้ทางอุตสาหกรรมและเทศบาลสั่งปิดโรงงานอย่างถาวร  

จากกรณีที่ บริษัท บีวีพี มารีนโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานทำปลาหมึกอบแห้งและผลิตขนสัตว์ป่นแห้งเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ใน ม. 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ได้สร้างความเดือนร้อนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆโรงงานเป็นเวลานานกว่า 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านตรวจสอบภายในโรงงานและกระบวนการผลิตมาแล้วหลายครั้งแต่ทางโรงงานก็ไม่สามารถแก้ไขและปรับปรุงกลิ่นเหม็นให้หายไปได้  ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับชาวบ้านและผู้ประกอบการได้ประชุมพร้อมกับทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าให้ทางโรงงานหยุดกระบวนการผลิตและเร่งดำเนินการแก้ไขและปรับปรุบเรื่องกลิ่นเหม็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา แต่ทางโรงงานยังแอบนำขนไก่มาผลิตและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนก่อให้เกิดความรำคาญอยู่อีก

ล่าสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. ชาวบ้านใน ม. 7 ,ม.3และม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณรอบๆโรงงาน บีวีพี มารีนโปรดักส์ จำกัด ประมาณ 30 คน ได้รวมตัวกันบริเวณหน้าประตูด้านหน้าโรงงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่จาก  อำเภอเมืองสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงาน แต่ทางโรงงานได้ปิดประตู พร้อมกับติดป้ายที่มีข้อความว่า โรงงานปิดปรับปรุงชั่วคราว  ซึ่งชาวบ้านอ้างว่า ป้ายดังกล่าวทางโรงงานได้นำมาติดเมื่อเช้า หลังจากที่ทราบว่าวันนี้ชาวบ้านจะมีการชุมนุน ขณะที่ภายในโรงงานเงียบไม่มีการเดินเครื่องผลิตแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามติดต่อไปยังผู้ประกอบการ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้

ขณะที่ทางตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังทางผู้ประกอบการให้รับทราบแล้วว่าวันนี้จะเข้ามาตรวจสอบโรงงานตามมติในที่ประชุมที่ให้ปรับปรุงและแก้ไขว่าทางโงงานได้ดำเนินการไปตามข้อตกลงหรือไม่  ซึ่งวันนี้หากไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ก็ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายต่อไป

ซึ่งเมื่อชาวบ้านที่มาร่วมชุมนุนได้ฟัง ต่างเกิดความไม่พอใจ เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตเปิดโรงงาน แต่เมื่อมีปัญหาไม่สามารถหามาตรการที่ชัดเจนมาแก้ไขปัญหาได้ และปล่อยให้ปัญหารื้อรังมานาน  ทำให้บรรยากาศในที่ชุมนุมเกิดความตึงเครียด จนกระทั้งชาวบ้านที่มาร่วมชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมบริเวณพื้นที่หน้าโรงงาน  โดยมติในที่ประชุมเห็นด้วยให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเพื่อแจ้งมายังผู้ประกอบการให้ปิดโรงงานอย่างถาวร จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้  และหากยังฝ่าฟืนหรือแอบเดินเครื่องผลิตให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมชุมนุมต่างพอใจ ก่อนที่จะเดินทางกลับ

นาย สมปอง ทรัพย์เจริญ ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า วันนี้ถือว่าทางโรงงานไม่ให้ความร่วมมือและไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้าน ซึ่งในที่ประชุมทุ้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้ทางเทศบาลและอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงานอย่างถาวร

สงขลา/ภาพ/ข่าว/มาหาหมัด มะลาเฮง

You may also like