18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ผู้ว่าฯวีรนันทน์”มุ่ง3วาระพัฒนาสตูล สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้สัมภาษณ์พิเศษ “สงขลาทูเดย์” ถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสตูลว่า ตนได้กำหนด 3 วาระสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาสตูล ได้แก่

1. พัฒนาสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวสตูลสู่การท่องเที่ยวระดับโลกให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
2. พัฒนาเกษตรคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดภาคใต้ตอนล่าง พัฒนาเกษตรคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อตลาดภาคใต้ตอนล่าง เพราะปัจจุบันเรามีการผลิตและส่งออกไปยังตลาดใกล้ ๆ อาทิ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา และจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา
และ 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มตั้งแต่สถานที่ทำงาน ต้องสะอาดและสวยงาม เป็นที่ดึงดูดตาของผู้พบเห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ความสะอาดต้องช่วยกันอย่างจริงจัง เพราะแต่ละวัน แต่ละคนผลิตขยะออกมาเป็นจำนวนมาก ทั้งขยะพลาสติกและขยะเศษอาหาร

“ผมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสตูล เพื่อนำพาสตูลสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกำหนดจุดเน้นในการเดินหน้าดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น” ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1116

You may also like