19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มท.2เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ อบจ.สงขลา มอบนโยบายเร่งช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนน

มท.2เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ อบจ.สงขลา มอบนโยบายเร่งช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนน

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญาณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าจากกู้ภัยท้องถิ่น มูลนิธิ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 200 คน เพื่อเตรียมความรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังได้มอบนโยบายโดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องตื่นตัวและร่วมมือกันในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อลดสถิติการเสียชีวิตของประชาชน

 

จากนั้นนายนิพนธ์ ได้ลงมาเป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินกรณี อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการปล่อยขบวนคาราวานรถและอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

You may also like