21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รองผู้ว่าฯ ตรัง ตรวจสอบปัญหาก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านพร้าว-เกาะลิบง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

รองผู้ว่าฯ ตรัง ตรวจสอบปัญหาก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านพร้าว-เกาะลิบง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน


วันนี้ (12 ธ.ค. 62) ที่ท่าเทียบเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายอับดุลรอหีม ขุนรักษา กำนันตำบลเกาะลิบง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่พร้อมติดตามตรวจสอบปัญหาโครงการการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ประสบปัญหายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่โครงการดังกล่าวมีการประมูลว่าจ้างการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเกาะลิบง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยท่าเทียบเรือดังกล่าวใช้ในการสัญจรไปมา

ทั้งนี้ โครงการการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใช้งบพัฒนาจังหวัดตรัง จำนวน 13,221,000 บาท สัญญา 1 เริ่มวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สิ้นสุด 22 ธันวาคม 2558 โดยผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภัทร การโยธา ประมูลไปจำนวน 11,940,000 บาท สัญญารวม 13 งวด แต่ก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ เบิกเงินไปจำนวน 3,583,746 บาท คงเหลือ 8,106,196 บาท ทางคณะกรรมการจึงบอกเลิกสัญญา และทำสัญญาที่ 2 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมพิภู งบประมาณ 8,100,000 บาท วงเงินสัญญา 7,870,000 บาท เริ่มสัญญา 29 กันยายน 2560 สิ้นสุดสัญญา 5 กรกฎาคม 2561 จำนวน 14 งวดงาน กระทั่งสิ้นสุดสัญญาก็ไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงปรับผู้รับจ้างวันละ 7,870 บาท ผลงานก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย 1,684,180 บาท คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือเงิน 6,185,820 บาท

ที่ผ่านมาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มาจากหลายสาเหตุ คือ น้ำขึ้นน้ำลงมีความยุ่งยากในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างขาดการวางแผนทำงานที่ดี ขาดความตั้งใจในการทำงานและขาดบุคคลากรในการทำงาน มีปัญหาการตอกเสาเข็มเยื้องศูนย์ ต้องออกแบบโครงสร้างคาน จุดต่อของเสาเข็มและคานรัดเสาเข็ม พร้อมคิดราคางานเพิ่ม-ลด เพื่อประกอบในการแก้ไขสัญญาจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและใช้เวลาค่อนข้างนาน จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และทางจังหวัดได้เร่งทำการตรวจสอบปัญหาและเร่งดำเนินการแก้ปัญหาพร้อมหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินก่อสร้างต่อไป

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำหรับท่าเทียบเรือบ้านพร้าว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง เป็นปัญหาที่จังหวัดให้ความสำคัญ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ลงไปดูถึงแนวทางการแก้ปัญหา ทราบว่ามีปัญหาตั้งแต่เราได้งบประมาณ ปี 2558 และหาผู้รับจ้างได้ รายแรกได้ทิ้งงานไป และต่อมาได้ผู้รับจ้างรายที่ 2 ได้ทิ้งงานไปอีก โดยได้มีการแก้ปัญหาชั่วคราว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้สร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้งาน รวมถึงนักท่องเที่ยว และได้มอบหมายให้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ลงไปตรวจสอบด้านเทคนิค ในเรื่องของผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้แล้ว ทั้งเรื่องการตอกเสาเข็มก็ตาม เทคนิคในเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ตอนนี้ได้เร่งแก้ปัญหาอยู่ และตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

ขณะนี้ มีงบประมาณที่ค้างจ่ายอยู่ประมาณ 7 ล้านเศษ ซึ่งคาดว่าเราจะหาผู้รับจ้างต่อ คิดว่าน่าจะรีบแก้ไขปัญหา และหาผู้รับจ้างให้ได้ ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่คาดหวังว่าจะใช้สะพานท่าเทียบเรือนี้ใหม่ ซึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอทราบว่าสำนักงบประมาณจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้ จากเดิมที่ตั้งงบประมาณเดิมไว้ประมาณ 12 ล้าน ทางจังหวัดก็ได้ลงไปเร่งแก้ปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะตอนแรกเราเองไม่รู้ปัญหาด้านเทคนิคว่าตอนที่เราตอกเสาเข็มลงไป มันมีปัญหาในเรื่องของการตอกเสาเข็มแต่ตอนนี้พอจะทราบแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วและส่งโยธาฯ ไปดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะรับทราบปัญหาที่ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะหาแนวทางรองรับการแก้ไขปัญหา ยืนยันว่าทางจังหวัดรีบแก้ไข

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์ / วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

You may also like