เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 21.00 น. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญใจกลางเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและการบริการให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมทั้ง 3 ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง รวมถึงสมาชิกเครือข่ายตาสับปะรดวิทยุเครื่องแดง ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังป้องกัน ทำพื้นที่ให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อคืนความสุข ความอบอุ่นใจ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคน

โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุย ทักทาย พ่อค้า ประชาชน ที่มาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยบริเวณดังกล่าว ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความสบายใจ ดจ้าหน้าที่มีแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมฝากถึง ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เดินทางด้วยความปลอดภัย รักษากฎจราจร ที่สำคัญได้เน้นย้ำเรื่องเมาแล้วขับ โดยให้เจ้าหน้าที่มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนนโดยรวม ขณะที่นักท่องเที่ยวเองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่หวั่นเรื่องความปลอดภัย เพราะเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน

You may also like