18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.สงขลา กวาดล้างอาชญากรรม-ยาเสพติด 4 อำเภอความมั่นคง ช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม-ยาเสพติด 4 อำเภอความมั่นคง           ช่วงเทศกาลคริสต์มาส -ปีใหม่

 

พลตำรวจตรีทิวธวัช นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มาส และช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา กำลังฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 สถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองกำกับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา ซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงของจังหวัดสงขลา

พลตำรวจตรีทิวธวัช นครศรี กล่าวว่า การระดมกวาดล้างครั้งนี้จะมุ่งเน้นในการควบคุมยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ในการลดความรุนแรงและภัยแทรกซ้อน อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาและยังเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

พลตำรวจตรีทิวธวัช นครศรี ยังขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้เป็นหูเป็นตาและช่วยกันดูแลความสงบในพื้นที่การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงก่อนเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/สุนทรี ทับมาโนช/สวท.สงขลา

You may also like