19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซ้อมแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยห้วงปีใหม่

สงขลา – กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับจังหวัดสงขลา ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ช่วงบ่ายวันนี้ (24 ธ.ค. 62) ที่ บริเวณย่านร้านค้าหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทัพเรือภาคที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองสงขลา ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองสงขลา เพื่อนำองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการกำลังในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

โดยเน้นการซักซ้อมการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ พร้อมเป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง

โดยมีการสมมุติ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์แรกผู้ก่อการร้ายนำรถจักรยานยนต์บรรจุระเบิดแสวงเครื่องมาจอดเอาไว้ในย่านการค้า และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครสงขลามาพบ จึงได้แจ้งสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาเพื่อเข้าตรวจสอบ ส่วนเหตุการณ์ที่ 2 ผู้ก่อการร้ายได้นำถุงดำบรรจุวัตถุระเบิดไว้ในถังขยะ ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ที่ 1 ประมาณ 5 เมตร และได้เกิดระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา โปรดปราน บุญธรรม KTSLive

You may also like