19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ครม.ตั้ง2บิ๊กทหารใหญ่ นั่ง”ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ”

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งพลเอก วัลลภ รักเสนาะ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณภาพ เว็บไซต์ มติชน

ขอบคุณภาพ  มติชนออนไลน์

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลตามที่สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ โดยผ่านความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว

 

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ

 

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล

คือแต่งตั้งให้ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ และพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

 

 

You may also like