18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สทิงพระ​ | คุมเข้ม 7 วันอันตราย “นายอำเภอ” ​เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุท้องถนน

คุมเข้ม 7 วันอันตราย “นายอำเภอ” ​เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุท้องถนน


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสทิงพระ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤมล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสทิงพระ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาบริการร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน
โดยได้กำหนดจัดตั้งจุดตรวจร่วม จำนวน 2 จุด ได้แก่​ จุดตรวจร่วมหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และจุดตรวจร่วมหน้าสถานีตำรวจภูธรชุมพล โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ให้น้อยลงมากที่สุด

และยังเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพสินของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 -​2 มกราคม 2563

You may also like