21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ชาวยะลา “เลี้ยงผึ้งโพรง” อาชีพเสริม ลงทุนน้อย สร้างรายได้งาม

ชาวยะลา “เลี้ยงผึ้งโพรง” อาชีพเสริม ลงทุนน้อย สร้างรายได้งาม

นายเชล ติ้งคำ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ บ้านลำใหม่ ม.3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นำสมาชิกหันมาเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ไว้ภายในศูนย์ ซึ่งมีเนื้อที่ว่างและมีต้นไม้ ต้นพืชต่างๆ ที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงผึ้งโพรง โดยได้ทำลังไม้วางไว้โดยรอบภายในศูนย์ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษา ให้ความรู้ ในการเลี้ยงผึ้งโพรง สำหรับประชาชนที่สนใจ รวมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกภายในศูนย์ฯ อีกด้วย

นายสอบรี มะเด็ง ชาวบ้านยะลา ผู้เลี้ยงผึ้ง บอกว่า “ตนเองเลี้ยงผึ้งโพรง กับชันโรงมานานแล้ว เริ่มต้นจากการได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่ฟาร์มชุมพรและนำกลับมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ซึ่งรายได้จากการเลี้ยงผึ้งก็ดีพอสมควร”

โดยจะขายเป็นรวงผึ้ง น้ำหวานใส่ขวดขายและเพาะขยายพันธุ์ผึ้งขาย ด้วย สำหรับน้ำหวานก็ต้องดูตามฤดูกาล จะเก็บขายได้ระหว่างเดือน เม.ย-มิ.ย โดยหลังจากนั้น ผึ้งจะไม่มีน้ำหวาน ต้องให้อาหารเสริมกับผึ้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในปีถัดไป

ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งกันพอสมควร แต่ก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง สำหรับการเลี้ยงผึ้งนั้น พื้นที่เลี้ยงไม่ต้องใช้มาก ข้างบ้านก็สามารถเลี้ยงได้ แต่ก็จะต้องเลือกที่มีอาหารธรรมชาติสมบูรณ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องให้อาหารเสริม ผู้เลี้ยงไม่ต้องดูแลมาก ผึ้งจะออกไปหาอาหารซึ่งเป็นน้ำหวานจากดอกไม้กินเองตามธรรมชาติและบินกลับเข้ารังเอง ดูแลแต่ศัตรูผึ้ง เช่น มดแดง กบ คางคก จิ้งจก นก แมงมุม แมว อย่าให้ไปรบกวน ถ้าดูแลเรื่องนี้ได้ ผึ้งก็จะอยู่กับเราไปตลอด

สำหรับที่ศูนย์แห่งนี้ ผึ้งที่เลี้ยงก็จะมีทั้งเล็ก กลางใหญ่ หลายพันธุ์ เป็น 100 ลัง มีการเลี้ยงเป็นล็อกๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม เพื่อจะได้เกิดการสูญเสียน้อย

ผู้ที่สนใจต้องการศึกษา การเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อเป็นอาชีพเสริม ก็สามารถไปศึกษาได้ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ บ้านลำใหม่ ม.3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/นนทพร แก้วกา/สทท.ยะลา

You may also like