18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน”ชวนปั่นเพื่อน้อง! ช่วยศูนย์สงเคราะห์ฯภาคใต้

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน ร่วมกับสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมการกุศล “ปั่นเพื่อน้อง ที่มีปัญหาทางสติปัญญา” เพื่อระดมทุนสนับสนุนให้กับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2563

นายปาณศักดิ์ สายทอง นายกสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดตามความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายสโมสรโรตารีในการตอบสนองเพื่อให้ผู้รับมีความสุข โดยพวกเราไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

 

จุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้มอบให้ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา และกระตุ้นให้การปั่นจักรยานให้กลับมามีความนิยมแพร่หลายอีกครั้ง

You may also like