18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ด่านศุลกากรปาดังฯ โชว์ผลงานจับสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ มูลค่า 10 ล้าน

ศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา จัดแถลงข่าว การจัดตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน เปิดโอกาศให้เอกชนเจ้าของกิจการ ร้านค้าชุมชน ขายฟรี เริ่มวันที่ 12 มค.เวลา 10.00-18.00 น ณ ลานจอดรถเอนกประสงค์ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมโชว์ผลงานการจับกุมสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ มูลค่า 10 ล้านบาท

นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 นายภักดี ดุลยพิจารณ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และนายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านสะเดา ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เปิดตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ตามนโนบายของรัฐบาลที่กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องตรามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เพื่อเป้นนการสร้างงานอาชีพ สร้างช่องการตลาดให้กับชุมชน

นายยุทธนา ฯ กล่าวว่า การจัดตลาดประชารัฐศุลกากรในครั้งนี้เพื่อ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ โอท็อป ที่มีศศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่าย

เปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้เรียนรู้ สร้างรายได้ และหาประสบการณ์ด้านการตลาด พร้อมจับคู่ธุรกิจ บิสซิเนส เมชชิ่ง และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ ศุลกากร กับชุมขน

ซึ่งในตลาดประชารัฐ ยังมีสินค้าของด่านศุลกากร ที่ได้จากการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงภาษี มาจัดจำหน่ายในงานด้วย เช่น เสื้อผ้ายี่ห้อดัง เครื่องไฟฟ้า เครื่องนวดร่างกาย ของกินของใช้ และสินค้าทั่วไป ร่วมกับผู้ค้าในท้องถิ่นอีก 50 ราย

ขณะเดียวกันด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ได้โชว์สินค้าที่หลีกเลี่ยงการชำราะภาษี ที่มีการจับกุมได้นำมาแถลงข่าว ประกอบด้วย เลื่อยยนต์ยี่ห้อ Skihl พร้อมโซ่ จำนวน 30 ครื่อง กระเทียมสดน้ำหนัก 1 ตัน น้ำมันปาล์ม บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ บุหรี่ยี่อห้อต่างๆ จำนวน 20 ลัง ใบกระท่อมสดพร้อมยาแก้ไอ เหล้าไวน์ยี่อดังเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ด่านศุลกากรยังได้ร่วมกับทหาร ร 5021 จับกุมเนื้อเถื่อน น้ำมันเดีเชลพร้อมมะพร้าวที่มีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศ

ส่วนการจัดเก็บรายได้สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 ประจำปี 2562 ได้ทั้งสิ้น 8183.19 ล้านบาท และไตรมาศแรกของปี 63 (1ตค.62-31ธค62) จัดเก็บได้ 1,989.46 ล้านบาท

You may also like