19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จับเรือประมง! เวียดนาม​ ลักลอบคราดปลิงในอ่าวไทย

จับเรือประมง! เวียดนาม​ ลักลอบคราดปลิงในอ่าวไทย

11 มกราคม 2563 ที่ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 แถลงข่าวการจับกุมเรือประมง ประเภทเรือคราดปลิง สัญชาติเวียดนาม​ ซึ่งรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในอาณาเขตของประเทศไทย

สามารถคุมตัวลูกเรือประมงเอาไว้ทั้งหมด 6 คน โดยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค2) ได้รับแจ้งว่า มีเรือประมงต่างชาติเข้ามาลักลอบทำประมง จึงได้ออกราดตะเวนมาถึงบริเวณแลตติจูด 8 องศา 9.5 ลิบดาเหนือ ลองกิจูด 101 องศา 8.0 ลิปดาตะวันออก หรือ บริเวณแบริ่ง 120 ระยะ 28 ไมล์ทะเล จากเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบเรือประมงต่างชาติ จึงเข้าทำการจับกุมผู้คุมเรือพร้อมลูกเรือ 6 คนพร้อมนำกลับเข้าฝั่ง พร้อมกับเรือซึ่งจากการตรวจสอบภายในเรือพบปลิงทะเลบรรจุอยู่ในถังพลาสติก 200 ลิตร จำนวนมากพร้อมด้วยอุปกรณ์คราดปลิงทะเล

โดยได้แจ้งข้อหาจำนวน 5 ข้อหา 1.ร่วมกันทำประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาตทำการประมง (พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 129 วรรคสอง) 2. เป็นคนต่างด้าวร่วมกันทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 มาตรา​ 5 ทวิ​ มาตรา 11 ทวิ) 3 ทำการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 มาตรา 7 วรรณ 1 และมาตรา 11 วรรณ 1 ) 4. ไม่เข้า-ออก ตามช่องด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่ที่กำหนด ไม่เข้า-ออก ตามเวลาที่กำหนด (พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) 5. เข้ามาหรือออกไปโดยยื่นรายการและไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเส้นทางนั้น (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522)

หลังจากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา​ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

You may also like