18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ปัตตานี คอนกรีต’ ร่วมว.เทคนิค ปั้น “วิศวกรติดดิน”

“ทำเพื่อบ้านเกิด” ประธานกรรมการบริษัทปัตตานีคอนกรีต จับมือ “วิทยาลัยเทคนิค ปัตตานี” เตรียมหลักสูตรแห่งศตวรรษ 21 ทั้งสายช่าง วิศวกร และภาษาอังกฤษ “ปั้นเด็กปัตตานี” เป็น “วิศวกรติดดิน”

 

ดร.อนุชิต งามขจรวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทปัตตานี คอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 32 ปี และมีประสบการณ์ในการนำบทความวิชาการเรื่องสมรรถนะการทำงานของคนในโรงงานของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอบนเวทีโลกที่ “มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด” กล่าวถึง ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีในครั้งนี้ ที่จะร่วมกันพัฒนานักศึกษาเทคนิคสู่ศตวรรษที่ 21 ว่า

 

“วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กับ ปัตตานี คอนกรีต เรากำลังเตรียมการ เพื่อปั้นเด็กเทคนิค รุ่นแรก จำนวน 30-35 คน เข้ามาฝึกงาน 3 เดือน  และผมจะมีการตัดชุดปฏิบัติการพิเศษให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย”

 

เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราจะเตรียมเขาในหลักสูตรปริญญาตรีที่วิทยาลัยเทคนิตปัตตานีจะเปิดในรุ่นแรกด้วย ซึ่ง นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาเด็กนักศึกษาใน “โครงการวิศวกรติดดิน” เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

 

“เราจำเป็นต้องสร้างคนปัตตานีขึ้นมาทดแทน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เขาก้าวหน้า และสามารถแข่งขันได้”

 

ดร.อนุชิต กล่าวต่อว่า ผมได้มีการปรึกษาหารือหลายครั้ง กับ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในหลายเรื่อง ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และเข้าไปบรรยายในภาควิชาให้กับวิทยาลัยเทคนิค และอาชีวะต่างๆ พร้อมเตรียมนำเสนอให้กับรัฐบาลถึงสิ่งที่เราทำคือ การเตรียมความพร้อมเด็กเทคนิค เพื่อเข้าทำงานในบริษัทของเรา ในเดือนมกราคม 2563 โดยให้เด็กกลุ่มนี้เป็นสิทธิพิเศษเข้ามาสมัครทำงานกับเรา เราจะรับเฉพาะเด็กวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยการชีพปัตตานี และในอนาคตอาจจะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัตตานี

 

 

“เราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบ คนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในด้านไอที เพื่อเตรียมการเด็กรุ่นใหม่ให้เหมาะกับการเรียนรู้ และเสริมสร้างการทำงานในศตวรรษ 21 ที่เราจะต้องสร้างให้เขามีความก้าวหน้าในและทันต่อยุคเทคโนโลยีไร้สาย”

 

ดร.อนุชิต กล่าวและว่า  ผมมีความตั้งใจอยากจะทำเป็นต้นแบบที่แรกวิทยาลัยการเทคนิคปัตตานี และในอนาคตอีก 2 วิทยาลัยที่ปัตตานี ซึ่งผมได้มีลูกชายเข้ามาช่วยพัฒนาโครงการตรงนี้ด้วย ลูกชายผมเรียนจบวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรียนจบจอนส์ ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกด้านอสังหาริมทรัพย์  จะเข้ามาคุมตรงนี้พร้อมกับวิศวกรในโรงงานเรา ซึ่งเราจะมีการฝึกเรื่องระเบียบวินัย การมาทำงานให้เป็นเวลา เช่น สแกนเข้างาน หากขาดเกิน3 ครั้งจะให้ออก  และสายเกิน5 ครั้งจะให้ออก เราจะสร้างระบบการทำงานแบบสากลเขาทำ พร้อมฝึกเด็กเหล่านี้เขียนประวัติว่า เขาผ่านงานอะไรมาบ้าง ซึ่งเราจะมีทุกวิชา และครูพี่เลี้ยงเตรียมให้กับเขา โดยในทุกอาทิตย์เราจะให้ครูพี่เลี้ยงขึ้นมาพูดกับเด็ก ประเมินการทำงานภาคสนามของเด็กด้วย

 

“ปัตตานี คอนกรีต เราจะสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะให้กับเด็ก เพื่อฝึกการทำงานภาคสนามจริง และภาควิชาการ ทั้งในรูปแบบภาควิศวะและภาคการตลาด ซึ่งเทคนิคปัตตานีได้ร่วมมือกับเรา เพื่อเพิ่มศาสตร์ความรู้ทางช่าง และด้านการบริหารจัดการ ให้เด็ก ปวส. มีความพร้อมเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี รุ่นแรก ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจะมีการเปิดสอนในเร็วๆนี้”

 

ดร.อนุชิต กล่าวต่ออีกว่า เราจะเข้าไปเสริมหลักสูตรให้กับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ในภาคปฏิบัติให้กับเด็ก โดยเราคิดหลักสูตร 2 เรื่อง คือ 1.การจัดอบรมการบริหารการจัดการด้านการตลาด และ2.การบริหารจัดการงาน ซึ่งทั้ง2เรื่องเป็นการจัดการหลัก ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องสอนให้เขาเข้าใจในหลักยุทธศาสตร์ขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

 

ในขณะนี้ตนได้ตั้งเป้าจะให้เด็กเทคนิคเหล่านี้สามารถเข้าไปแข่งขันในเวทีระดับประเทศ และเวทีระดับโลก โดยจะมีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในหลักสูตรโครงการที่เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

 

“สิ่งที่ผมตั้งใจ คือเราต้องการยกระดับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  นักศึกษาช่างไปสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และอาเซียน ”

 

ดร.อนุชิต กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เตรียมส่งเด็กรุ่นแรกให้เข้ามาฝึก ประมาณ 15-20 คน โดยขณะนี้ทางบริษัทปัตตานี คอนกรีต ได้มีการเตรียมหลักสูตร คณาจารย์ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสอนด้วย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาสถาบันให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสนับสนุนเด็กเทคนิคให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งในสายวิชาการและสายปฏิบัติด้วย

 

“ปัตตานีเป็นบ้านผม นั่นทำให้ผมอยากสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยต่างๆในปัตตานี เพื่อสร้างเด็กปัตตานีให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันบนเวทีโลก” ดร.อนุชิต กล่าว

You may also like