สตูล เล็งพัฒนาสู่เมืองท่า! รองรับการขยายตัวของเรือสำราญ เผยเศรษฐกิจเรือสำราญ เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีลด!


วันนี้ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เรือสำราญในเอเชีย และการพัฒนาเมืองท่าเพื่อรองรับการขยายตัวของเรือสำราญจังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานบรรยายสถานการณ์การท่องเที่ยว เงื่อนไขการพัฒนาเมืองท่าเรือสำราญ ศักยภาพของจังหวัดสตูลในการพัฒนาเมืองท่าสำราญ ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล


สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจเรือสำราญในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นทุกปี เนื่องจากเอเชียมีช่องว่างการเติบโตเยอะกว่ายุโรป รวมถึงเรือสำราญมีการเดินทางแตกต่างจากเครื่องบิน เพราะเรือสำราญเป็นการเดินทางควบคู่ไปกับการพักผ่อนท่ามกลางทะเล เนื่องจากภายในตัวเรือสำราญมีห้องพัก โรงละครเวที ร้านอาหาร บาร์ รวมสระว่ายน้ำ และคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มอีกจำนวนมาก แม้ว่าจะเป็นผลดีแต่ปัญหาที่ตามมาคือการรองรับไม่เพียงพอ รวมถึงเรายังขาดเมืองท่าเชื่อมโยง ปัจจุบันนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามีเมืองท่าหลักคือ สิงคโปร์ และพฤติกรรมของชาวเอเชียในการพักผ่อนจะมีระยะเวลาสั้นกว่ายุโรป เพราะชาวเอเชียไม่ท่องเที่ยวระยะยาว โดยจะมีการจองเรือสำราญล่วงหน้า 1 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนการเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชนกับเรือสำราญอีกด้วย

You may also like