21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สถาบันทิศทางไทย ร่วมปชป. อบรม “ผู้นำทางการเมืองยุคใหม่” นิพนธ์ ประธานมอบเกียรติบัตร

สถาบันทิศทางไทย ร่วมปชป. อบรม “ผู้นำทางการเมืองยุคใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ” รุ่นที่ 1

“นิพนธ์” ประธานมอบเกียรติบัตร


19 ม.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำทางการเมืองยุคใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสถาบันทิศทางไทย ร่วมกับกรรมการสาขา แกนนำและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งมวลชนในพื้นที่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่แกนนำและสมาชิกของพรรค ปชป.ในจังหวัดสงขลา ให้ได้รับรู้ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการขยายแนวคิดไปสู่กลุ่มมวลชนอื่นต่อไป เพื่อขยายฐานสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค ปชป. ในเวทีทิศทางไทยสัญจร ณ สำนักงานประสานงานของ นายสรรเพชญ บุญญามณี ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

You may also like