19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ระโนดแล้งต่อเนื่อง! ชลประทานเร่งสูบน้ำจากป่าพรุช่วยเหลือชาวนา แก้ปัญหาต้นกล้าขาดน้ำ

แล้งต่อเนื่อง!!! ชลประทานเร่งสูบน้ำจากป่าพรุช่วยเหลือชาวนาระโนดหลังประสบภัยแล้ง


ชลประทานระโนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งสูบน้ำจากป่าพรุขึ้นมาช่วยเหลือชาวนาใน อ.ระโนด จ.สงขลา หลังประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ำในทะเลสาบสงขลาเค็มจนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้


ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู​ แกล้วทนงค์ สจ.เขตอำเภอระโนด เผยว่า “ขณะสถานการณ์ภัยแล้งที่ อ.ระโนด ได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้า เนื่องจากน้ำในทะเลสาบสงขลาเค็ม จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ ทางชลประทาน และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเครื่องจักรเข้าทำการช่วยเหลือโดยด่วน โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัมโบ้ เร่งสูบน้ำจากป่าพรุพื้นที่รอยต่อเขต ต.บ้านขาว กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ลงบริเวณคลองกก ที่เชื่อมโยงไปยังคลองสาขา เพื่อลำเลียงน้ำให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.บ้านขาว และ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด ที่ขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้าในนาข้าว พื้นนาแตกระแหง ซึ่งน้ำจากป่าพรุเป็นน้ำจืดจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้”


ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก็ได้ส่งรถแบ็กโฮมาทำการลอกผักตบชวาขึ้นจากคลอง เพื่อให้น้ำระบายลงคลองสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะนี้กำลังเร่งช่วยเหลือชาวนาให้ได้มากที่สุด เพราะเกรงว่าน้ำในพื้นที่ป่าพรุอาจจะไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงนาข้าวในหลายตำบลได้

You may also like