19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่สงขลา เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก แก้ปัญหาขยะ

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยลดการใช้พลาสติกที่ต้นทางให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมี นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ผู้แทนสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม และแคมเปญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่ประเทศไทย รวมถึงโลกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราทุกคนที่จะเติบโตมาบนสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้า เกิดเป็นปรากฎการ “Say No to Plastic Bags” ทั่วประเทศไทย

แม้ว่าอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่ลูกค้า หรือเกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ทุกบริษัทก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ พร้อมทั้งร่วมกันหาทางออกที่ดีให้กับลูกค้า สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติ ขอขอบพระคุณทุก ๆ คน ที่มีการปรับตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีการนำถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต หรือรถเข็น เพื่อไปซื้อของที่ตลาด ห้างร้านต่าง ๆ จนเกิดความเคยชิน และติดเป็นนิสัย พร้อมบอกต่อกับคนใกล้ตัวให้ปฏิบัติตามด้วย ถึงแม้ว่าบางคนจะยังไม่คุ้นเคยกับการพกถุงผ้า ก็มีความพยายามที่จะปฏิบัติตาม เพราะเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไป

ด้าน นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องในตลาดครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และรณรงค์การงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วในศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ และตลาดนัดถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

สำหรับจังหวัดสงขลา มีปัญหาขยะพลาสติกลงสู่ทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ขยะตกค้างในทะเล และเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำเหมือนที่ปรากฎเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยลดการใช้พลาสติกที่ต้นทาง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่าง ๆ ควรบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์เชิญชวนคนไทยมาร่วมกัน “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม 2562 พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้แล้วกว่า 3,414 ล้านใบ หรือประมาณ 9,824 ตัน ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะยังคงขยายความร่วมมือ ตลอดจนรณรงค์สร้างการรับรู้เชิญชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นที่ตลาดสดมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วมากที่สุดถึงร้อยละ 40 หรือประมาณ 18,000 ล้านใบต่อปี

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ได้นำทีมเดินรณรงค์เชิญชวน พร้อมขอบคุณประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการนำปิ่นโต ถุงผ้า ตะกร้า หรือรถเข็นไปซื้อของในตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ จนเกิดความเคยชิน และติดเป็นนิสัย พร้อมบอกต่อคนใกล้ตัวให้ปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา/โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive

You may also like