18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลาคึกคัก! ปชช.แห่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง เสริมสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีน

ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา ทยอยเดินทางนำเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมเตรียมต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนในคืนวันนี้

ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา ทยอยเดินทางนำเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมเตรียมต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนในคืนวันนี้ โดยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” จะเสด็จลงมาประทานพรแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนทางทิศตะวันตก ฤกษ์ดีในการไหว้คือช่วงกลางดึกของคืนวันสิ้นปี ก่อนจะย่างเข้าตรุษจีน ระหว่างเวลา 23.00-01.00 น. (คืนวันที่ 24 มกราคม คาบเกี่ยวไปยังวันที่ 25 มกราคม 2563) โดยเชื่อว่าการไหว้เทพไฉ่ซิงเอี้ยจะทำให้เกิดโชคลาภและร่ำรวยตลอดปี

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. ซึ่งเป็นวันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม เขตเทศบาลนครสงขลา ชาวไทยเชื้อสายจีนเมืองสงขลาได้ทยอยเดินทางนำเครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียน มากราบไหว้พระและเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสงขลาเคารพนับถือสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับ “วันไหว้” เป็นการไหว้ในวันสิ้นปี เป็นการไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าฯ ในช่วงเช้า หลังจากนั้นก็จะกลับไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงสายที่บ้าน

สำหรับในคืนนี้ (24 ม.ค. 63) ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและเตรียมต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยจะมาทำการจุดธูปเทียนขนาดใหญ่ไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาแห่งนี้ เพื่อรอรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่ชาวจีนเคารพนับถือเพื่อให้เกิดโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยแก่ผู้บูชายิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทั้งปี ในปี 2563 วันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งในวันที่ 24 มกราคม 2563 ก่อนวันตรุษจีน จะมีการเซ่นไหว้ตามประเพณี ซึ่งการไหว้ในเทศกาลตรุษจีน นิยมเรียกกันว่า “วันชิวอิด” แปลว่าวันที่ 1 ส่วนใหญ่มักจะไหว้ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” หรือ “เทพเจ้าแห่งโชคลาภ” ในเวลากลางดึก เมื่อเวลาย่างเข้าวันตรุษจีน หรือ วันชิวอิด นั่นเอง

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในปีนี้ ฤกษ์ที่ดีที่สุดคือช่วงกลางดึกของคืนวันสิ้นปี ก่อนจะย่างเข้าตรุษจีน ระหว่างเวลา 23.00-01.00 น. (คืนวันที่ 24 มกราคม คาบเกี่ยวไปยังวันที่ 25 มกราคม 2563) ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าเปิด โดยปีนี้องค์ไท้ส่วย จะเสด็จมาทางทิศตะวันตก เพื่อประทานพรโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยแก่ชาวจีนทุกคน ให้มีความสุข ความเจริญ มีโชคมีลาภเป็นสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ในวันที่ 25 มกราคม 2563

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย โดยชาวจีนถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรก ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล เชื่อในเรื่องการให้คุณในโชคลาภ ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัวสามัคคีปรองดอง สุขภาพแข็งแรง

ข้อมูลข่าวและที่มา : สุธิดา พฤกษ์อุดม/ วรัญญา นันตาแก้ว/ สวท.สงขลา

You may also like